Sta je in je recht,
dan krijg je je recht!

Premie berekenen

Rechtsbijstandverzekering

Het leven zit vol bochten en verrassingen. Prachtig, maar soms wil je gewoon r├ęcht. In juridische conflicten bijvoorbeeld - over schades, letsel, ontslag, onkosten, eigendomsrecht of nog veel meer. Dan biedt de KNMV Rechtsbijstandverzekering uitkomst: die vergoedt de kosten.

Waarom is onze rechtsbijstandverzekering de beste keus?

Geen wachttijd, direct verzekerd

De meeste rechtsbijstandverzekeringen geven pas dekking na enkele maanden wachttijd. De KNMV Rechtsbijstandverzekering helpt vanaf dag 1: direct na afsluiten staan juridische specialisten voor je klaar, tenzij je op het moment van aanvragen wist of kon weten dat er een geschil zou kunnen ontstaan. Let op: voor de module Echtscheidingsmediation gelden bijzondere bepalingen. Zo moet het huwelijk drie maanden bestaan en de module minimaal drie jaar geleden zijn afgesloten.

Hulp van ervaren juristen

Bij geschillen staan de ervaren juristen van DAS je direct bij. Je betaalt bovendien geen eigen risico. Als je zelf een rechtshulpverlener van buiten DAS kiest om je bij te staan bij een rechter, moet je wel rekening houden met een eigen risico van EUR 250,-.

Jij kiest je eigen advocaat

Is een advocaat verplicht om je bij te staan bij een gerechtelijke procedure? Dan mag je zelf bepalen welke advocaat wordt ingeschakeld. De kosten van externe hulp zoals een advocaat wordt vergoed tot maximaal EUR 60.000,-. Is een advocaat in een gerechtelijke of administratieve procedure niet verplicht, maar wil je dat toch? Dan kan dat. De vergoeding is dan gemaximeerd tot EUR 10.000,-. Schakel niet zelf de advocaat in. Vraag altijd eerst toestemming aan DAS.

Extra voordelen

Opzeggen wanneer jij wilt

Je kunt de verzekering op elk moment opzeggen. Deze stopt dan automatisch 30 dagen later.

Premie berekenen

wat vergoedt de Rechtsbijstandverzekering?

Module Consument, Wonen, Sociale Verzekeringen & Pensioen

Dit is de module waar de verzekering altijd mee start. Hiermee ben je verzekerd voor rechtshulp en het verhalen van schade die een ander je heeft toegebracht. Bijvoorbeeld als een online aankoop nooit geleverd is, bij problemen met je energieleverancier of een geschil over de hoogte van je uitkering. Maar ook bij onenigheid over een erfenis of ruzie met je buren over het tuinhek.

Dekking: de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Voor onroerende zaken moet het gaan om een woning in Nederland. Soms geldt de dekking over de gehele wereld. De details lees je in de polisvoorwaarden.

Module Verkeer

Loop jij in het verkeer schade op door een ander, maar de tegenpartij ontkent schuld? Of heb jij je auto of motor laten herstellen en krijg je een factuur waarvan je sterretjes ziet? De module Verkeer biedt je hulp van ervaren juristen om ook zulke discussies tot een eerlijk einde te brengen.

Dekking: wereldwijd. Soms geldt de verzekering alleen in Europa. De details lees je in de polisvoorwaarden.

Module Arbeid

Als je kostwinning in gevaar komt, is elke juridische hulp welkom. Bijvoorbeeld bij ontslag of onenigheid over de hoogte of duur van je uitkering. Met deze module sta je er niet alleen voor.

Dekking: de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Module Fiscaal & Vermogen

Belasting betalen moeten we allemaal. Toch kan er soms reden zijn om een beslissing van de Belastingdienst aan te vechten. Bij zulke conflicten krijg je met deze module hulp van juridische specialisten. Maar ook bij geschillen rond de aan- of verkoop van aandelen, of als je juridisch advies wilt rond de aanschaf van een tweede huis.

Dekking: Nederland. Voor de tweede woning is de dekking de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Module Echtscheidingsmediation

Bij een scheiding is mediation (bemiddeling) vaak de beste manier om een gang naar de rechter te voorkomen. Deze module geeft recht op hulp van een bemiddelaar bij scheiding van huwelijk of geregistreerd partnerschap, voor beide partners. De vergoeding is maximaal EUR 5.000,-. Voor de module Echtscheidingsmediation gelden bijzondere bepalingen. Zo moet het huwelijk drie maanden bestaan en de module minimaal drie jaar geleden zijn afgesloten.

Dekking: Nederland.

Goed om te weten

Heeft de Brexit gevolgen voor de rechtsbijstandverzekering?

Nee, dit heeft geen gevolgen. Is je verzekering nu geldig in de Europese Unie? Dan blijft je verzekering na het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ook geldig in het Verenigd Koninkrijk.

Belangrijke documenten

Bekijk de Verzekeringskaart

De verzekeringskaart van het Verbond van Verzekeraars helpt je deze verzekering te vergelijken met die van andere aanbieders.